Polis lezen en bewaren

Zodra je de verzekering hebt afgesloten, krijg je via de post of e-mail een polis. Dat is het bewijs dat je bent verzekerd. Bewaar de polis dus goed. Op de polis staan:

 • de gegevens van de verzekeraar
 • de gegevens van de verzekeringnemer/verzekerde
 • het verzekerde risico
 • de ingangsdatum
 • de verzekeringsduur
 • het verzekerde bedrag
 • een eventueel eigen risico
 • de hoogte van de premie

Ben je je polis van een levensverzekering kwijtgeraakt? Bekijk wat je dan kan doen.

Voorwaarden

Bij de polis zitten ook een of meer bijlagen. Hierin staan de voorwaarden van de verzekeraar en vind je het antwoord op vragen als: 

 • Wie zijn verzekerd? Alleen jij als verzekeringnemer of ook je medebewoners?
 • Waarvoor ben je verzekerd?
 • Wat krijg je vergoed?
 • Wanneer heb je recht op een uitkering?
 • Wat doet de verzekeraar als je een claim indient?
 • Wat kun je doen als je het daar niet mee eens bent?
 • Wat zijn jouw verplichtingen?
 • Hoe gaat de verzekeraar met je persoonlijke gegevens om?
 • Wanneer heb je recht op premieteruggave?

Lees de polis door!

Veel verzekerden bekijken hun polis pas als ze schade hebben. Het is verstandig dat al eerder te doen: namelijk meteen als je de polis ontvangen hebt. Je weet dan precies waarvoor je verzekerd bent en waarvoor niet. Of beter nog: vóórdat je de verzekering afsluit. Dat voorkomt teleurstellingen.