Wat gebeurt er met mijn pensioen als …

Wat gebeurt er met mijn pensioen als …

… ik van werkgever verander?

Als je weggaat bij je werkgever, behoud je het recht op het pensioen dat je daar hebt opgebouwd. Kans is wel groot dat je nieuwe werkgever een andere pensioenregeling heeft. Als je overstapt, krijg je van je oude pensioenuitvoerder een overzicht van het pensioen dat je hebt opgebouwd en waar je recht op houdt. Als je nieuwe werkgever dezelfde pensioenregeling heeft verandert er niets. Dat is meestal zo als je in dezelfde sector blijft werken.

Met het pensioen dat je bij je oude werkgever hebt opgebouwd, kun je twee dingen doen:

  1. Je laat het achter bij je oude pensioenuitvoerder. Die keert dan uit als je met pensioen bent.
  2. Je neemt het mee naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht.

… ik arbeidsongeschikt raak?

Soms ben je via je pensioenregeling aanvullend verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat is fijn, want de uitkering die je van de overheid ontvangt als je arbeidsongeschikt raakt, is hoe dan ook lager dan je salaris. Met een arbeidsongeschiktheidspensioen krijg je als werknemer, afhankelijk van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent, een aanvulling op deze uitkering van de overheid: de WIA. Geldt dat ook voor jou? Zo ja: kijk dan op het Uniform Pensioenoverzicht.

… ik kom te overlijden?

Of anders geformuleerd: heeft mijn partner recht op een uitkering als ik kom te overlijden? In de meeste pensioenregelingen is daarvoor een nabestaandenpensioen geregeld. Dit geldt voor de huwelijkspartner en de geregistreerde partner. Niet altijd voor degene met wie je samenwoont. Vraag dat na bij je pensioenuitvoerder. Hoe hoog het pensioen voor je nabestaande is, kun je checken op mijnpensioenoverzicht.nl. Zodra je partner de AOW-leeftijd heeft bereikt, krijgt hij/zij naast een eventueel nabestaandenpensioen een AOW-uitkering.
Voor de pensioendatum kan de nabestaande mogelijk recht hebben op een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet (Anw). De Anw is een basisuitkering van de overheid. Hiervoor komen weinig nabestaanden in aanmerking. Als je partner hier niet voor in aanmerking komt, en je hebt hier niet wat voor geregeld, dan kan hij/zij dus tekort komen. Let hier goed op.