Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Als je een klacht hebt, dan probeer je daar eerst met je verzekeraar zelf uit te komen. Het kan gebeuren dat dat niet lukt. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt naar de rechter stappen of je kunt de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het gaat hierbij om klachten met een financieel belang, bijvoorbeeld over geld dat je niet krijgt uitgekeerd.

Het Kifid is een onafhankelijke organisatie, die bemiddelt bij klachten tussen jou en je verzekeraar. Een klacht wordt bij het Kifid volgens een ‘drietrapsraket’ behandeld:

  1. Je klacht wordt eerst in behandeling genomen door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hij bemiddelt tussen jou en je verzekeraar en probeert samen met jullie tot een oplossing te komen;
  2. Kun je je niet vinden in de oplossing van de Ombudsman, dan kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening;
  3. Tot slot heeft het Kifid een Commissie van Beroep. Daar kan jij of jouw verzekeraar terecht als een van jullie het niet eens is met de uitspraak van de Geschillencommissie.

Let op

  • Je kunt alleen naar het Kifid als je eerst hebt geprobeerd een oplossing met je verzekeraar te vinden. Wil je weten hoe dat in zijn werk gaat? Lees dan hoe je een klacht bij je verzekeraar kunt indienen.
  • Je moet je klacht binnen drie maanden nadat je verzekeraar zijn standpunt heeft laten weten, indienen.
  • Als je naar het Kifid gaat en niet tevreden bent met de uitkomst, kun je in sommige gevallen nog naar de rechter. Omgekeerd kan dat nooit: ga je meteen naar de rechter, dan kun je daarna dus niet alsnog naar het Kifd. Het Kifid mag namelijk geen klachten behandelen die al langs een gewone rechter zijn geweest.

Meer weten over Kifid? Kijk dan op www.kifid.nl.