Hypotheekrente

Met een hypotheek ga je een lening aan. Daarover betaal je hypotheekrente. De hypotheekrente kun je onder bepaalde voorwaarden van de belasting aftrekken en dat is mooi meegenomen. Maar let op: er geldt wel een aantal regels voor.

Wanneer mag je hypotheekrente aftrekken?

  • De hypotheekrente is alleen aftrekbaar als je een hypotheek afsluit om een huis te kopen, verbouwen of verbeteren.
  • Je mag hypotheekrente alleen aftrekken voor je ‘eerste woning’. Dat is het huis dat je als hoofdverblijf gebruikt (je vakantiehuisje komt er dus niet voor in aanmerking).
  • Om hypotheekrenteaftrek te krijgen, moet je je hypotheek tijdens de looptijd van maximaal dertig jaar volledig aflossen (via een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek).
  • Het maximale tarief waartegen je hypotheekrente kunt aftrekken, gaat sinds 1 januari 2014 jaarlijks met 0,5 procentpunt omlaag. Het maximum percentage was 52 procent en gaat in 28 jaar tijd naar 38 procent. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Wanneer mag je geen hypotheekrente aftrekken?

Gebruik je een deel van je hypotheek voor consumptieve uitgaven (zoals de aankoop van een auto) of overige onroerende zaken, zoals de aankoop of verbetering van je tweede huis? Dan is de rente over dat deel niet aftrekbaar.

Let op!

Naast hypotheekrenteaftrek heb je ook op een aantal andere manieren met de belasting te maken als je een huis koopt:

  • Als je een bestaande woning koopt, betaal je overdrachtsbelasting. Die bedraagt twee procent van de aankoopprijs van je woning.
  • Daarnaast moet je rekening houden met het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait drukt het woongenot uit dat je van een woning hebt. De hoogte van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken). De gemeente stelt deze waarde ieder jaar vast. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde. Lees er meer over op de website van de Belastingdienst.
  • Tot slot heb je te maken met de onroerendezaakbelasting (OZB), die de gemeente heft. De tarieven hiervoor verschillen per gemeente.