Contraverzekering

Als je een lijfrente hebt afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij en je komt tijdens de uitkeringsfase te overlijden, dan vervalt het lijfrentekapitaal aan je verzekeraar. Om dit te voorkomen, kun je een aparte verzekering afsluiten: de contraverzekering.

Kenmerken

Je sluit een contraverzekering af voor je partner en/of kinderen. Zij hebben dan na jouw overlijden recht op het verzekerde bedrag. Dit bedrag spreek je van tevoren af. De contraverzekering wordt op een aparte polis afgesloten, die wordt verbonden met de lijfrente. Een contraverzekering kun je zowel op één als op twee levens afsluiten. Dat is afhankelijk van de lijfrente die je hebt gesloten; op één of twee levens.  Een contraverzekering op één leven betekent een jaarlijks dalende risicoverzekering met een aanvangskapitaal ter grootte van de koopsom. Een contraverzekering op twee levens houdt een jaarlijks dalende overlijdensrisicoverzekering in, met uitkering bij overlijden van de langstlevende.

Let op

  • Als je lijfrente is ondergebracht bij een bank, is een contraverzekering niet nodig. Dan komt het resterende bedrag sowieso aan je nabestaanden/erfgenamen toe.
  • Om te voorkomen dat je partner/kinderen successierechten moeten betalen over de uitkering uit de contraverzekering, is het aan te raden dat zij de premie betalen.
  • Een contraverzekering tegen betaling ineens (koopsom) is ook mogelijk.