U bent hier: Home - Wanneer verzekeren? - Weer - Deelonderwerpen - Regen en storm

Regen en storm

Welke schade kan door storm en regen ontstaan?

Wind, regen en soms rukwinden met snelheden van boven de 100 km per uur: in Nederland stormt en regent het geregeld. In de zomer hebben we regelmatig te maken met flinke hoosbuien. En vooral in het najaar en de winter trekken stormen over ons land. Dat leidt bijvoorbeeld tot overlopende rioleringen, omgewaaide bomen, afgebroken takken en afgewaaide dakpannen, die schade aan andere objecten (bijvoorbeeld auto’s) teweeg kunnen brengen, maar ook personen kunnen treffen.

Hoe groot is de schade door regen en storm?

Regen

Hoe groot de schade door regen is, hangt niet zozeer af van hoe lang het regent, maar vooral van de intensiteit van de bui, oftewel: het aantal millimeters per uur. Als er in een uur tijd twintig millimeter valt, is de schade groter dan dat dezelfde hoeveelheid verspreid over een hele dag valt. Dat komt omdat dakgoten en rioleringen die enorme hoeveelheid water niet in zo’n korte tijd kunnen verwerken. Uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) blijkt dat neerslag voornamelijk schade toebrengt aan opstallen, en in veel mindere mate aan inboedels.

Storm

Hoe groot de schade door storm is, hangt van veel omstandigheden af: uit welke richting de wind komt, hoe hard het precies waait, hoe lokaal de storm is, of er veel tijd is verstreken sinds een vorige storm woedde en of er ook regen in het spel is. Uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) blijkt dat de schadekans aan huizen/gebouwen door stormen in januari hoger is dan in andere maanden. De schadecijfers kunnen flink uiteenlopen. Zo zijn er veel stormen met een schade van rond de één miljoen euro, maar soms is de schade een veelvoud daarvan, bijvoorbeeld toen de storm Kyrill op 18 januari 2007 over ons land raasde en voor een schadepost van meer dan 200 miljoen euro zorgde.

Welke regen- en stormschade is (doorgaans) gedekt?

Als regen of storm schade veroorzaakt aan huizen/gebouwen, komen de volgende verzekeringen in beeld:

 • de opstalverzekering: deze dekt schade aan het huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Deze verzekering komt alleen in beeld voor mensen die eigenaar zijn van een huis. Vaak stelt de hypotheekverstrekker een opstalverzekering dan verplicht;
 • de inboedelverzekering; deze dekt schade aan de spullen in het huis (zoals meubels, apparatuur, zwevende vloeren, etc.) als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie.

Als een storm schade veroorzaakt aan motorrijtuigen, komen de volgende verzekeringen in beeld:

 • de beperkte cascoverzekering  verzekert het motorrijtuig tegen diefstal en voor schade die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, storm of bliksem.
 • de volledig cascoverzekering dekt de schade die onder beperkte cascoverzekering staat vermeld en verzekert het motorrijtuig daarnaast tegen schade die de bestuurder zelf heeft veroorzaakt aan het motorrijtuig. Ook is schade verzekerd die door iemand anders wordt veroorzaakt, zoals vandalisme.

Wat kun je doen om regen- en stormschade te voorkomen?

 • Sluit ramen, deuren, zonneschermen en rolluiken.
 • Zet tuinmeubilair, parasols en dergelijke binnen of in de schuur. Als dat onmogelijk is, maak ze dan ergens aan vast of bescherm ze op een andere manier.
 • Ook plantenpotten, vuilcontainers, pergola’s en barbecues kunnen omwaaien en daardoor beschadigd raken of schade veroorzaken (bijvoorbeeld aan auto’s en ruiten).
 • Onderhoud je bomen. Vallende taken zorgen elk jaar weer voor flink wat schade.
 • Harde wind kan ertoe leiden dat dakpannen wegwaaien. Controleer of er geen dakpannen en/of daklood los ligt of verschoven is.
 • Controleer ook de bevestiging van eventueel dakkoepels, golfplaten, satellietschotels, vlaggenmasten, antennes en dergelijke.
 • Bij overvloedige regenval kunnen dakgoten verstopt raken. Zeker aan het eind van de herfst! Zorg er daarom voor dat uw dakgoot op tijd geleegd is.
 • Op platte daken kunnen plassen ontstaan. Zorg ervoor dat de afvoer vrij is, bijvoorbeeld door een stalen bodraadrooster te plaatsen.
 • Plaats je auto het liefst in een schuur of onder een stevige overkapping, maar niet onder een boom.
 • Als er toch schade is ontstaan, kun je voorkomen dat de schade zich verder uitbreidt. Bijvoorbeeld door gaten tijdelijk te dichten.
 • Meld schade altijd zo snel mogelijk bij je verzekeraar of verhuurder. Schade aan de inboedel moet bij je eigen inboedelverzekeraar gemeld worden.

Let op: verzekeraars vergoeden geen schade die met opzet of door achterstallig onderhoud is veroorzaakt. Lees de polisvoorwaarden dus goed door en/of neem preventiemaatregelen!

Document acties