U bent hier: Home - Wanneer verzekeren? - Pensioen - Heb ik een pensioentekort?

Heb ik een pensioentekort?

Veertig jaar lang onafgebroken bij dezelfde werkgever werken. Het is tegenwoordig een uitzondering. Terwijl dat eigenlijk het uitgangspunt is om een volledig pensioen op te bouwen. De meest voorkomende reden van een pensioentekort is dan ook een tekort aan dienstjaren.

Maar er kunnen meer redenen zijn voor een tekort:

- Je pensioensalaris is niet hetzelfde als je werkelijke salaris. Bijvoorbeeld omdat de dertiende maand, het vakantiegeld of bonussen niet meetellen voor de pensioenopbouw.

- De AOW-franchise komt niet overeen met je persoonlijke leefsituatie. Zie ook: Welk pensioen bouw ik op bij mijn werkgever?

- Je verandert van baan (en pensioenregeling). Het pensioen dat je opbouwde bij je vorige werkgever wordt niet automatisch opgetrokken naar je nieuwe salarisniveau.

- Je hebt (langdurig) verlof opgenomen. Je pensioenopbouw hoeft in die periode niet altijd te hebben doorgelopen.

- Je pensioen wordt niet geïndexeerd. Dat betekent dat je pensioen niet wordt aangepast aan stijgende lonen en prijzen. Je koopkracht loopt daardoor achteruit.

- Je besluit een deel van je ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioen. Dan wordt jouw pensioen lager.

- Je stopt eerder met werken. Daardoor mis je een aantal jaren pensioenopbouw. Laat je je pensioen eerder ingaan? Dan wordt ook de uitkering per maand lager.

- Je bent gescheiden. Je moet een deel van je opgebouwde pensioen afstaan aan je ex.

- Het soort pensioenregeling waar je aan deelneemt: een middelloon regeling of eindloonregeling. Betreft jouw pensioen een ‘middelloonregeling’ dan is je uiteindelijke pensioen afhankelijk van het gemiddelde salaris dat je gedurende je loopbaan hebt verdiend en niet zoals bij een ‘eindloonregeling’ op basis van je laatst verdiende salaris. Zeker als je (grote) salarisstijgingen hebt doorgemaakt, zal het te verwachten pensioenresultaat in een middelloonregeling veelal lager zijn dan in een eindloonregeling.(link naar trefwoord middelloon en eindloonregeling).

Kijk voor meer informatie over diverse life events die een mogelijk pensioentekort veroorzaken op www.pensioenkijker.nl

Document acties