U bent hier: Home - Wanneer verzekeren? - Overlijden - Levensverzekering

Welke levensverzekeringen kan ik afsluiten?

Er zijn verschillende vormen van een levensverzekering.

Van een verzekering bij leven …

Het ene uiterste is een verzekering bij leven. Dit is een spaarverzekering die uitkeert als je op een afgesproken datum nog in leven bent. Kom je eerder te overlijden, dan keert de verzekering niet uit.

… tot een overlijdensrisicoverzekering

Het andere uiterste is de overlijdensrisicoverzekering. Dit is een verzekering met een vooraf bepaalde maximumduur. Deze varieert meestal van tien tot dertig jaar. Overlijd je in die periode? Dan keert de verzekeraar het afgesproken bedrag uit aan degene die je hebt aangewezen in de polis. Dat is de begunstigde. Als je op de einddatum nog in leven bent, keert de verzekering niet uit. 

Wel of geen aanvullende risicoverzekering?
Heb je een hypotheek voor je huis? Dan heb je misschien hiermee ook al een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Hou er dan wel rekening mee dat de uitkering naar de hypotheekverstrekker gaat. Je partner heeft dan wel een huis dat vrij is van hypotheek, maar dat wil niet zeggen dat hij of zij genoeg geld heeft voor de overige kosten. Blijft je partner in het huis wonen of wordt het huis verkocht? Dat is één van de vele vragen die je samen moet beantwoorden. Zo ga je na of het al dan niet verstandig is een aanvullende risicoverzekering af te sluiten. 

Gemengde verzekering

Een andere vorm is de ‘gemengde verzekering’. Eigenlijk is dit een combinatie van de verzekering bij leven en de overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering keert altijd uit. Of bij in leven zijn op de einddatum, of bij overlijden vóór de einddatum. Dit is dan ook niet de goedkoopste verzekering. 

Voor de kinderen
Zo’n verzekering hoeft niet per se te lopen tot aan je pensioengerechtigde leeftijd. Je kunt een gemengde verzekering ook afsluiten om er zeker van te zijn dat er genoeg is voor de studie van je kind. In dat geval laat je de verzekering lopen totdat je kind bijvoorbeeld achttien jaar oud is.

Lijfrenteverzekering

Overweeg je een lijfrenteverzekering af te sluiten als een pensioenvoorziening of als aanvulling hierop? Dan kun je die uitbreiden met:

Daarmee laat je de nabestaanden na overlijden financieel verzorgd achter. Ook een bestaande lijfrenteverzekering kun je met deze dekkingen uitbreiden. Zie ook privépensioenverzekering.

Is de premie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Nee, in principe niet. Maar dat is misschien maar goed ook. Want dat betekent dat de uitkering niet is belast. Zeker als het om een hoge uitkering gaat, is je partner anders een groot deel kwijt aan de fiscus. Nu is de premie niet aftrekbaar, maar straks hoeft je partner ook geen inkomstenbelasting over de uitkering te betalen. Voor lijfrenten gelden overigens andere regels.

Document acties