U bent hier: Home - Wanneer verzekeren? - Arbeidsongeschikt - WIA-aanvullingsverzekering

WIA-aanvullingsverzekering

Waarom sluit je een WIA-aanvullingsverzekering af?

Als je een WIA-uitkering krijgt, dan kan je inkomen flink achteruitgaan.

Drie situaties

Er zijn drie situaties denkbaar:

Je raakt minder dan 35% arbeidsongeschikt
Dan krijg je geen uitkering van de WIA. Samen met je werkgever zoek je een nieuwe werksituatie. Dat kan betekenen dat je er in inkomen op achteruitgaat. De WIA-bodemverzekering biedt hiervoor een oplossing. Daarmee vang je bijvoorbeeld een aantal jaren het verschil op tussen je oude en nieuwe loon.

Je raakt 35 tot 80% arbeidsongeschikt of tijdelijk 80%-100% arbeidsongeschikt
Dan ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt.
Als je voorafgaand aan de uitkering een bepaalde periode hebt gewerkt of een uitkering hebt gehad op basis van de Werkloosheidswet voldoe je aan de referte-eis. Dan heb je eerst recht op een loongerelateerde uitkering. De loongerelateerde uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het (gemaximeerde) laatstverdiende loon. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. Dit werkt op dezelfde manier als in de Werkloosheidswet (WW). De uitkering duurt bijvoorbeeld 3 maanden bij een arbeidsverleden van één jaar en 38 maanden bij een arbeidsverleden van 40 jaar.

Verdien je meer dan de helft van wat je nog zou kunnen verdienen? Dan kun je aanspraak maken op een loonaanvullingsuitkering. Die bedraagt 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon (vóór de arbeidsongeschiktheid) en het nieuwe loon.

Verdien je minder dan de helft van wat je nog zou kunnen verdienen? Dan val je terug op de WGA-vervolguitkering, een uitkering op minimumniveau. Je gaat er dan flink in inkomen op achteruit. Dit noemen we ook wel het WGA-hiaat. Het WGA-hiaat is het verschil tussen het dagloon en de WGA-vervolguitkering. De WGA-hiaatverzekering vult dat verschil gedeeltelijk aan. Met de WIA-excedentverzekering kun je je inkomen boven het maximumdagloon verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. 

Je raakt 80 tot 100% arbeidsongeschikt
Dan ben je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Je krijgt dan een uitkering van maximaal 75 procent van je laatstverdiende loon. Dat bedrag is gebaseerd op het maximaal vastgestelde dagloon. Verdien je meer dan dat bedrag? Dan is dat meerinkomen niet verzekerd. Met de WIA-excedentverzekering kun je je inkomen boven het maximumdagloon verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Meer weten?

De WIA is een ingewikkelde wet, met veel verschillende regelingen. Maar veel van die regelingen kunnen grote gevolgen hebben voor je toekomstige inkomenspositie. Daarom vind je op de volgende links extra uitleg:

Meer weten over de WIA aanvullingsverzekeringen? Raadpleeg de productwijzer.

Document acties