U bent hier: Home - Wanneer verzekeren? - Arbeidsongeschikt - Plichten tijdens ziekte

Plichten tijdens ziekte

Wat doe je als je ziek bent en blijft?

Ben je ziek, dan meld je dit bij je werkgever. In je arbeidsovereenkomst lees je de regels. Schakel ook zo snel mogelijk je huisarts in. Alle regels zijn erop gericht om je weer zo snel mogelijk beter te krijgen.

Je leeft de regels goed na

In de Wet verbetering poortwachter staan de regels bij ziekteverzuim. Deze gelden zowel voor de werkgever als de werknemer. Deze regels moet je beiden goed nakomen. Daarmee voorkom je maatregelen die door het UWV genomen kunnen worden.

Deze maatregelen kunnen niet alleen gevolgen hebben voor de loondoorbetalingsperiode. Deze kunnen ook gevolgen hebben voor de tijd daarna. Dat is de periode dat je als ‘arbeidsongeschikte’ terechtkomt in de Wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA is de opvolger van de vroegere WAO.

Je re-integreert

Je probeert zo snel mogelijk geheel of gedeeltelijk weer aan de slag te gaan. Dit noemen we re-integreren. In de re-integratiewijzer lees je welke re-integratie-instrumenten in jouw situatie kunnen helpen.

Document acties