U bent hier: Home - Veelgestelde vragen - Samenwonen en trouwen

Je gaat samenwonen of trouwen

Moet ik voor een samenlevingscontract naar een notaris?

Nee, dat is niet verplicht. Je kunt ook samen met je partner een contract opstellen, de datum erop zetten en allebei ondertekenen. Maar een notariële akte wordt sneller geaccepteerd als bewijsmiddel. Een ander voordeel is dat je dan niet alle onderwerpen zelf hoeft te verzinnen. Een notaris weet precies wat je moet regelen.
Ook vragen bepaalde instanties om een notariële akte. Zoals pensioenuitvoerders. Dit vragen zij bijvoorbeeld voor het partnerpensioen.

Is een samenlevingscontract via een notaris duur?

Een samenlevingscontract kost ongeveer tussen de driehonderd en vijfhonderd euro. Notarissen bepalen zelf hun kosten. Er bestaat dus niet één vast tarief.

Kan iedereen een samenlevingscontract afsluiten?

In principe wel. Iedereen die een overeenkomst mag afsluiten, mag ook een samenlevingscontract afsluiten. Dat betekent dat je …
… meerderjarig bent;
… niet onder curatele staat.
Daarnaast mag een contract nooit in strijd zijn met de wet, de goede zeden en de openbare orde. De wet stelt wel voorwaarden voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

top

Kan ik het geregistreerd partnerschap later omzetten in een huwelijk?

Ja, dat kan. Je vraagt dan de ambtenaar van de burgerlijke stand om een ‘akte van omzetting’ te maken. Die neemt de ambtenaar op in het register van huwelijken. Op dat moment is je huwelijk een feit en eindigt je geregistreerd partnerschap.
Andersom kan trouwens ook. Daarvoor maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand ook een akte van omzetting.

top

Kan ik bij ontbinding van geregistreerd partnerschap alimentatie eisen?

Kijk voor een antwoord op deze vraag bij ontbinding van een huwelijk.. Dezelfde regels gelden.

top

Kan ik bij geregistreerd partnerschap de achternaam van mijn partner aannemen?

Ja, dat kan. Net als bij het huwelijk kun je de achternaam van je partner gebruiken. Of je doet dit in combinatie met je eigen naam.

top

Hoe mag ik de inkomsten en aftrekposten verdelen?

Dat mag je zelf weten. Zolang het totaal van de verdeelde inkomsten en aftrekposten maar honderd procent is.

top

Welke inkomsten en aftrekposten mag ik verdelen?

Je kunt de volgende inkomsten en aftrekposten verdelen: 

 • het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning;
 • het voordeel uit aanmerkelijk belang (u bezit bijvoorbeeld minimaal 5% van de aandelen in een vennootschap);
 • de waarde van bezittingen en schulden in box 3. Zoals effecten, een tweede woning of spaargeld;
 • betaalde alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen;
 • uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan dertig jaar;
 • ziektekosten of andere buitengewone uitgaven;
 • uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten van 27 jaar en ouder;
 • studiekosten of andere scholingsuitgaven;
 • kosten voor een rijksmonumentenpand;
 • giften die je hebt gedaan;
 • kwijtschelding van durfkapitaal of ‘Tante Agaath-leningen’;
 • het restant van persoonsgebonden aftrek over voorgaande jaren.

top

Ik ga samenwonen, maar ik houd mijn eigen huis voor de zekerheid nog even aan? Wat betekent dat voor mijn verzekeringen?

Als je een koophuis hebt, moet je je opstalverzekering houden. Daarnaast meld je aan je verzekeraar dat je huis minder vaak bewoond is. Daarmee voorkom je problemen als je schade hebt. Het kan namelijk zijn dat je dan meer premie betaalt. Dat hangt onder andere af van de plek van je woning: is het een alleenstaand huis of een appartement?
Laat je een deel van je inboedel staan? Hou dan ook je inboedelverzekering aan.

top

Ik heb een glasverzekering en een opstalverzekering. Ben ik dubbel verzekerd?

Dat hangt af van het soort opstalverzekering. Maar de kans is inderdaad groot dat daarop ook glasschade is verzekerd. Kijk de polisvoorwaarden na, daar staat het duidelijk in.

top

Is een pakketverzekering altijd goedkoper dan losse verzekeringen?

Nee, niet altijd. Als je per verzekering de goedkoopste aanbieder zoekt, dan kom je soms voordeliger uit dan wanneer je voor een pakket inclusief korting kiest.
Maar … de laagste prijs is niet altijd de beste keus. Verzekeraars hebben hun pakketten zo samengesteld, dat de kans op dubbele dekkingen minimaal is. Ook hoef je jaarlijks of maandelijks maar één bedrag te betalen voor alle verzekeringen tegelijk. En je hebt een duidelijk overzicht van de verzekeringen die je hebt afgesloten.

top

 

  Document acties