U bent hier: Home - Trefwoordenlijst - U - Universal-lifeverzekering

Universal-lifeverzekering

— gearchiveerd onder:

Doel

Verzekering waarbij de ingelegde premies worden belegd in ‘units’. Dit zijn beleggingseenheden. Om de kosten van bepaalde dekkingen (bijvoorbeeld uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid) te financieren worden elke maand units verkocht.

Korte omschrijving

De verzekering heeft kenmerken van een rekening-courant. De verzekerde risico’s kunnen tussentijds worden aangepast aan persoonlijke omstandigheden. De verzekeraar onttrekt aan de betaalde premies eerst de betalingen voor de verzekerde risico’s en voor de kosten. Het overblijvende bedrag wordt vaak belegd in beleggingsfondsen (unit-linked).
De verzekering is bedoeld voor consumenten die beleggen willen combineren met het afdekken van verschillende risico’s, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. Een universal-lifeverzekering kan worden gebruikt als een kapitaalverzekering eigen woning.

Let op

  • De premie wordt uitgedrukt in euro’s. Gezien de gekozen rekening-courantsystematiek is het vaak mogelijk eens een premiebetaling over te slaan of juist een extra premie te betalen.
  • De verzekeringnemer ontvangt periodiek een overzicht waaruit blijkt welke premies zijn betaald, hoeveel is ingehouden voor verzekeringselementen en welk bedrag is belegd.
  • Over het algemeen kan de verzekerde (in samenspraak met de adviseur of de verzekeraar) invloed uitoefenen op het soort beleggingen, terwijl tussentijds meestal van beleggingsfonds kan worden gewisseld.
  • Voor verhoging van het overlijdensrisico of uitbreiding van de arbeidsongeschiktheidsdekking kan de verzekeraar gezondheidswaarborgen vragen.
  • Voor het beleggingsdeel kun je kiezen voor beleggen in aandelen, obligaties of mixfondsen.
  • Let wel: beleggen brengt altijd risico’s met zich mee, terwijl verzekeren juist is bedoeld om risico’s te verzekeren. Overweeg je om een levensverzekering in de vorm van een universal-lifeverzekering af te sluiten of op een andere beleggingsbasis, realiseer je dan de goede en kwade kansen die daaraan zijn verbonden.
Document acties