U bent hier: Home - Trefwoordenlijst - A - Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

— gearchiveerd onder:

Als je arbeidsongeschikt wordt door een ongeval of door ziekte, dan krijg je met deze verzekering een periodieke uitkering. Deze uitkering krijg je tot maximaal 65 jaar.

Voor wie?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Zij kunnen namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Zoals de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Hoe hoog is je uitkering?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een bedrag uit voor iedere dag dat je arbeidsongeschikt bent. Dit bedrag heb je vooraf afgesproken. Je hebt een grote vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen. Maar meestal spreek je met de verzekeraar af dat je maximaal tachtig procent van je (gemiddelde) inkomen verzekert. 


Gedeeltelijk
Raak je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijg je ook een gedeeltelijke uitkering. Deze krijg je volgens een uitkeringsschaal die vastligt in de polis.

Wachttijd
Het is gebruikelijk dat je een wachttijd bepaalt. Dit is een eigenrisicoperiode. Tijdens deze periode krijg je geen uitkering.

Wat is de vangnetverzekering?

De vangnetverzekering staat open voor startende ondernemers. Accepteert je verzekeraar je niet direct voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan kan de vangnetverzekering een alternatief bieden, bijvoorbeeld als je medische problemen hebt. Je vraagt deze verzekering aan binnen vijftien maanden na de start van je onderneming.

Tip!
Verzekeraars doen hun uiterste best om iedereen te accepteren voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, al dan niet onder voorwaarden. Vraag daarom eerst hiervoor een offerte aan, vóórdat je een vangnetverzekering aanvraagt.

Wat zijn de eigenschappen?

In het volgende overzicht lees je de algemene eigenschappen van de vangnetverzekering. Informeer voor de exacte voorwaarden en premies bij je verzekeraar of verzekeringsadviseur.

Verbeterd
De vangnetverzekering is per 1 november 2008 door veel verzekeraars verbeterd. Dat deden zij op verzoek van de overheid en organisaties van zelfstandigen.

Wat is de Wachttijd?

Eén jaar

Als je arbeidsongeschikt raakt, dan start je uitkering na één jaar. Voor 1 november 2008 was de wachttijd twee jaar.

Wat is het verzekerd bedrag?

€ 12.100,-

Dit is zeventig procent van het minimumloon. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ontvang je een percentage van dit bedrag.

Wat is het uitkeringscriterium?

Gangbare arbeid

Als je arbeidsongeschikt bent, dan kijkt de verzekeraar of je eventueel nog ander werk kunt doen.

Krijg je premievrijstelling bij arbeidsongeschikt-heid?

 Ja

Je hoeft geen premie te betalen als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, krijg je ook gedeeltelijke premievrijstelling.

Indexeert de verzekeraar de verzekerde bedragen?

 Ja

 De verzekeraar past ieder jaar aan:

 • het te verzekeren risico,
 • de uitkering,
 • de premie.

Dit doet hij met hetzelfde percentage als het wettelijk minimumloon.

Is de uitkeringsduur beperkt?

 Nee

Als je arbeidongeschikt bent en blijft, loopt de uitkering door tot je 65ste.

 Let op

 • Veel verzekeraars hebben een aparte verzekering voor startende ondernemers (meestal als je nog geen drie jaar zelfstandig ondernemer bent). Deze ‘instapverzekering’ biedt de meest noodzakelijke dekkingen, tegen een relatief lage premie. Werk je langer zelfstandig? En beschik je inmiddels over wat meer financiële middelen? Dan kun je overstappen naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering met ruimere voorwaarden.
 • Je bepaalt voor een belangrijk deel zelf de hoogte van de premie. Dat doe je door kritisch naar de dekking te kijken:
  • Wil je een uitkering die gelijk is aan tachtig procent van je gemiddelde inkomen? Of kun je volstaan met minder? Weeg dit goed af. Misschien heb je een kapitaal achter de hand, of heeft je partner een inkomen.
  • Heb je voldoende financiële middelen om een bepaalde periode te overbruggen? Dan kun je de wachttijd verlengen.
  • Wil je dat de uitkering wordt geïndexeerd, of juist niet? Bijvoorbeeld omdat je maandlasten in de toekomst afnemen omdat je kinderen uit huis gaan.
  • Voor welk ‘arbeidsongeschiktheidscriterium’ kies je? Misschien raak je arbeidsongeschikt voor het werk dat je nu doet, maar ben je bereid ander werk aan te nemen dat je nog wel kunt verrichten. In dat geval betaal je een lagere premie.
  • Meestal gaan verzekeraars uit van een eindleeftijd van 65 jaar. Als je toch al van plan was eerder te stoppen met werken, dan kun je de maximale uitkeringsduur verminderen. Zo verminder je ook de hoogte van de premie.
 • De premie is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

Document acties