U bent hier: Home - Trefwoordenlijst - A - Anw-hiaatverzekering

Anw-hiaatverzekering

— gearchiveerd onder:

De Anw-hiaatverzekering vult een Anw-uitkering aan. Als je in Nederland woont, ben je verzekerd voor de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dat betekent dat jouw partner onder bepaalde voorwaarden een uitkering krijgt als je komt te overlijden. Je bent dan getrouwd of je woont samen.

Deze uitkering is laag: je partner krijgt hooguit zeventig procent van het minimumloon. En als je partner een uitkering of inkomen heeft, wordt dit (geheel of gedeeltelijk) op de uitkering gekort. De Anw-hiaatverzekering vult deze uitkering daarom aan.

Waarom een ‘gat’?

De naam Anw-gat of Anw-hiaat stamt uit de tijd dat Algemene weduwen en wezenwet (AWW) werd opgevolgd door de Anw. De AWW …
… had een ruimere uitkering;
… kende minder uitzonderingen;
… hield geen rekening met een eventueel inkomen van de overgebleven partner.

De Anw legt de verantwoordelijkheid om een financiële nabestaandenvoorziening te treffen grotendeels bij de mensen zelf. Daarom kun je een aanvulling op het sociale minimum verzekeren met een Anw-hiaatverzekering. Wie heeft hierop recht?

Je hebt als nabestaande alleen recht op een Anw-uitkering:

 • als je geboren bent voor 1 januari 1950;
 • als je geboren bent na 1 januari 1950 en een kind jonger dan 18 jaar verzorgt ;
 • als je ten minste 45 procent arbeidsongeschikt bent.

Let op

 • De Anw kent een inkomenstoets. Heeft je partner inkomen uit arbeid of in verband met arbeid, bijvoorbeeld een WAO- of WW-uitkering? Dan wordt dit inkomen gedeeltelijk of helemaal gekort op de nabestaandenuitkering.
 • Het deel van het inkomen uit arbeid dat niet wordt gekort, is gelijk aan:
  • vijftig procent van het minimumloon, plus
  • een derde deel van het inkomen boven deze vijftig procent
 • Dit deel van het inkomen kan bestaan uit:
  • loon
  • winst
  • vut-uitkering
  • vervroegd pensioen
 • Heb je als nabestaande een kind jonger dan achttien jaar? Dan ontvang je maximaal negentig procent van het netto minimumloon.
 • Veel werkgevers hebben voor hun werknemers een collectieve verzekering afgesloten. Je kunt deze verzekering ook individueel afsluiten. Maar vaak is een gewone overlijdensrisicoverzekering dan eenvoudiger, overzichtelijker en goedkoper.
Document acties