U bent hier: Home - Thema's - Schade, wat nu?

Schade, wat nu?

Schade. Wat betekent dit precies? Deze term is bij verzekeringen een ruim begrip. Je kunt door een ongeluk schade aan je auto hebben. Of je huis is beschadigd door een storm. Maar ook als je door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt, lijd je schade.

Kortom, je kunt van ‘schade’ spreken als “jij of een ander (door jouw toedoen) door een voorval letsel oploopt, als zaken beschadigen of als je inkomen wordt verminderd”.

Als je schade hebt, zet dan de volgende stappen:

Bel je verzekeraar of adviseur
Heb je schade, dan is het belangrijk dat je onmiddellijk je verzekeraar of adviseur op de hoogte brengt. Kijk ook of je de schade kan beperken, maar breng jezelf of anderen daarbij niet in gevaar.
Heb je schade aan een bepaalde zaak, bijvoorbeeld je auto, huis, of inboedel? Dan wil de verzekeraar dit misschien eerst bekijken. Laat de situatie daarom altijd zoals die is. Verander het liefst niets en gooi niets weg.

Laat een expert kijken
De verzekeraar kan vervolgens een deskundige, of expert sturen. Dat hangt af van de omvang en de soort van de schade. De expert gaat dan na hoe de schade is ontstaan. Ook beoordeelt hij op welke vergoeding je recht hebt.

Tegenexpertise
Ben je het niet eens met de conclusie van de expert? Dan kan je een andere expert de zaak opnieuw laten bekijken (‘tegenexpertise’). Je leest in de polis hoe dit is geregeld en hoe je de andere expert inschakelt.

Vul een schadeformulier in
Bij sommige verzekeraars vind je op de website schadeformulieren. Deze kun je downloaden, invullen en terugsturen.

Europees Schadeformulier
Heb je een verkeersongeval? Vul dan altijd ter plaatse het Europees Schadeformulier in. Dat doe je óók als nog niet duidelijk is wie schuld aan het ongeval heeft. Zie hiervoor: ‘Wat doe ik bij een verkeersongeval?

Doe aangifte bij de politie
Bij diefstal of inbraak waarschuw je niet alleen je verzekeraar, maar doe ook altijd aangifte bij de politie. Dat is onder andere nodig om de schade bij de verzekeraar te kunnen claimen. Dit geldt ook voor diefstal en verlies van spullen in het buitenland.

Je wordt aansprakelijk gesteld …

Iemand anders beschuldigt jou ervan dat hij door jouw schuld schade heeft geleden. Hij stelt jou daarvoor aansprakelijk. Stel dan direct je aansprakelijkheidsverzekeraar op de hoogte.

Je hebt grote schade …

Je auto is total loss. Of je hebt lekkage door een hevige storm. Soms is de schade zo groot dat direct maatregelen nodig zijn. Bel ook dan met je adviseur of verzekeraar. Die kan ervoor zorgen dat spoedeisende hulp direct op gang komt.
Dit geldt ook als je meteen hulp nodig hebt omdat bijvoorbeeld iemand overlijdt. Of omdat je getroffen wordt door ziekte in het buitenland. In het laatste geval bel je met de alarmcentrale van je verzekeraar.

Bij wie kun je terecht?

Meest voor de hand liggend
Heb je de verzekeringen rechtstreeks bij verschillende verzekeraars gesloten? En weet je niet precies bij wie je terecht kunt? Bel dan de meest voor de hand liggende verzekeraar. Die helpt je zeker verder!

Wanneer verzekeren? op deze website
Ook biedt deze website uitkomst: als je klikt op het kopje ‘Wanneer verzekeren?', krijg je een lijst met situaties die zich tijdens je leven kunnen voordoen. Per situatie vind je een opsomming van verzekeringen. Ongetwijfeld staat daar de verzekering bij die je schade dekt.Document acties